Ønsker fra medlemmene

Vi i Killingklubben planlegger å legge ut en oppdatert trimguide, med råd og vink til hvordan man best kan ruste opp og forbedre og trimme sin killing. I denne forbindelse ber vi om innspill fra medlemmene om hva de ønsker å høre mer om – legge det inn som kommentar til denne posten – hilsen styret