Oversikt over sannsynlige datoer for NM i årene som kommer

Vi har fått spørsmål om datoer for NM i årene som kommer. Dette fordrer at datoene godkjennes av Norges Seilforbund og at vi har en seilforening, medlem av Norges Seilforbund, som ønsker å stå for arrangement. Det har sålangt vist seg mulig å få til.

Uten at dette skal fremstå som bindende for noen legger styret til grunn at vi avholder NM på følgende datoer i årene som kommer:

    • 22-23 juli 2021
    • 21-22 juli 2022
    • 20-21 juli 2023
    • 18-19 juli 2024
    • 24-25 juli 2025

Det er bare å booke