Sticky: Velkommen til Killingklubbens nye websider!

Håper de faller i smak – Hensikten med sidene er at alle Killingseilere i Norge (og for så vidt også i andre land) skal kunne ha ett felles møtepunkt for utveksling av informasjon, tips, nyheter, m.m. om Killingen – Kom gjerne med tilbakemeldinger om informasjon dere savner eller vi ha annerledes. Med vennlig hilsen Killingklubben

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *