Halvmodeller av Killing

Det er nå mulighet for å kjøpe Halvmodeller av Killing montert på treplate. Båten er ca 45 cm lang og platen ca 60 cm lang. Det er mulighet for valg av skrogfarge. Prisen ved rask bestilling er NOK 4.300,-/stk. Interesse meldes til Christopher Ihlen på cwi@kevlar.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *