Killing bredte om seg internasjonalt i forrige århundre

I vedlagte artikkel ser vi Killingen markedsført som die Kieljolle – alt synes likt – dog en litt mindre fokk og en 50% større spinnaker…….Her er artiklen. Die Kieljolle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *