Landsregatta for Killing Corona Edition i stedet for NM

Det vises til pressemelding fra NSF om at det ikke skal avholdes NMi seiling før tidligst 20 august. Det er tid vi ikke har.

Det blir derfor innenfor smittevernreglene arrangert Landsregatta for Killing Corona Edition 23. og 24. juli med Tune up 22. juli. Deltakere i hver båt må være i familie eller fra samme husstand/hytte. Smittevern regler vil følge av Kunngjøring og Seilingsbestemmelser.

Kunngjøring vil bli lagt ut en av de nærmeste dagene.

MÅS – Moro Å Seile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *