Mål på seil – tilleggsbestemmelser

Styret er kommet over informasjon om at ikke alle Killing fokker har helt samme utforming. Av hensyn til klassens utvikling ønsker vi å bringe dette inn i klare faste rammer.

Dagens klaseeregler sier følgende om fokkens utforming:
E.4       Fokk.
Mål. – De maksimalt tillatte mål på fokken er:

  • Forlik                                                          4350 mm
  • Akterlik                                                      4250 mm
  • Underlik                                                      1770 mm
  • Fra topp forlik til senter underlik                4330 mm
  • Øvre spile                                                    250×40 mm
  • Nedre spile                                                  250×40 mm
  • De 2 spileposene deler akterliket i 3 like deler +/- 100 mm, målt fra senter av hver spilepose.
  • Akterliket og underliket skal ha jevne buer.
  • Vindu(er) er tillat med valgfri plassering
  • Dukvekten skal være min. 180 gr/m2″

Fokk som ikke har jevn bue i akterliket er derfor i brudd med dagens regler.  Styret er også kommet til at det ikke ønskes positiv bue i akterliket.  Det bør derfor tilstrebes en jevn lett negativ bue.

Frem til neste årsmøte i Killilngklubben legger styret derfor følgende tilleggskrav til grunn for utforming av fokk:
Fokker skal ha (de fleste har det) følgende mål:
Bredde topp:  45 mm
Bredde 3/4 høyde: 470 mm
Bredd 1/2 høyde 905 mm

Vi forventer derfor at fokker som nå produseres skal i samsvar med disse mål frem til reglen fastsettes på kommende årsmøte i Killingklubben. Seil som avviker fra det ovennevnte (ikke mange) bør sys om.

Styret i Killingklubben

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *