Årskontigent

Vi ber pent om et bidrag til arbeidet i Killingklubben på kr 200,- til konto: Killingklubben v/ Danckert Mellbye 1202.90.81350 
Det er et vilkår å ha betalt kontigent for å seil NM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *