Vedtekter

KLASSEREGLER  FOR  KILLING

Killingen er tegnet av Sigurd Herbern og de første båtene kom på vannet i 1952. Klassen var svært aktiv frem til begynnelsen av 90 tallet hvor båten mistet sin NM status. I 2010 fikk den igjen NM status og med klasseregler som nesten er 30 år gamle er det tydelig at verden har gått videre og at klassen fortjener et sett nye klasseregler. Disse reglene vil erstatte tidligere klasseregler for klassen.

Del A. Grunnleggende regler

A.1      Klassetype

Alle båter som kan godkjennes etter disse reglene skal seile i samme klasse.
Alt som ikke klart angis som tillatt i disse klasseregler er forbudt.

A.2      Forkortelser.

ISAF    International Sailing Federation
NSF      Norges Seilforbund
IKR      Internasjonale Kappseilingsregler
KILL   Killingklubben

A.3      Myndighet.

Den nasjonale myndighet for klassen er NSF, som skal samarbeide med KILL i alle spørsmål angående klassereglene.
Hverken NSF, KILL eller godkjent måler har noe rettslig eller økonomisk ansvar for disse klassereglene.

A.4      Internasjonale regler.

Disse klasseregler er bygget på ISAF’s måleregler og måledefinisjoner.

A.5      Endringer i klassereglene.

Alle endringer i disse reglene skal godkjennes av NSF.

 A.6      Tolkninger av klassereglene.

Alle tolkninger skal gjøres av NSF, etter å ha rådført seg med KILL.

A.7      Tolkninger ved arrangementer.

Under regatta arrangementer kan regattakomiteen tolke reglene i forbindelse med protester og teknisk kontroll.

Det forventes at regattakomiteen skal informere NSF om tolkingen.

A.8      Nasjonal klasse-avgift.

Det skal ikke betales noen avgift til NSF eller KILL for registrering av båter.

A.9      Seilnummer.

Nasjonalt seilnummer gis av KILL.

A.10    Måling og stempling

Seil skal være målt av autorisert måler og stemplet ifølge NSF sine regler.

Del B. Generelle krav og begrensninger ved kappseilas

 

B.1.     Mannskap – Begrensninger.

(a) Inntil 4 personer. Det er ingen grense nedover i antallet personer, om ikke seilingsbestemmelsene sier noe annet.

(b) Det skal ikke byttes mannskap under en regatta, med mindre dette avtales medarrangøren.

B.2.     Vekt

Det er ingen begrensning for mannskapets vekt.

B.3.     Reklame

Arealet fra vantene og fremover er forbeholdt arrangøren, -se evnt seilingsbestemmelsene, utøveren kan selv disponere mast, bom og skrog utover dette. Reklame i storseil og spinnaker er tillat så lenge dette er minimum 40 cm under seilnummeret.

Del C. Skrog, kjøl og ror

 C.1      Generelt

Skrogets komponenter skal være støpt i former eller bygget over jigg godkjent av KILL. Kontrollmåling skal utføres etter ISAF’s måleinstruksjoner. Skroget skal være i overensstemmelse med disse klassereglene.

C.2      Skrog

Skroget kan være bygget i følgende materialer og konstruksjonsprinsipper:

 • Enkeltskall-konstruksjon i glassfiberarmert polyesterlaminat (kun for nybygg)
 • Plastskrog skal støpes i form godkjent av KILL.
 • Finer (kun gamle båter, ikke nybygg)

Toleranser:      Lengde overalt +/- 20 mm
Lengde i Kvl    +/- 20 mm
Bredde              +/- 1 %
Fribord             +/- 1 %

Dimensjoner.

            Alle mål i cm Plast Killing Tre Killing
Lengde overall 525 500
Lengde i vannlinjen 375 370
Største bredde 180 180
Minste fribordhøyde 47 47
Største dyptgående 93 93
Kjølvekt 220 220
Totalvekt 520 520

Vekt – ved kontroll veiing.

 • Båten skal være tom for vann, og ellers i seilklar stand, inklusive skjøter og tiljer.
 • Løst utstyr skal fjernes ved veiing, med løst utstyr nevnes men ikke begrenset til: Tofte, kompass, seil, sikkerhetsutstyr (se C.6) med unntak av tiljer og dørkplater som skal være om bord.

Korrigerende vekt.

 • Korrigerende vekt støpes fast fremme i kjølbrønnen og bak rorstammen med
  50% /50% fordeling

C.3      Dekk

Dekket kan bygges i følgende materialer og konstruksjonsprinsipper:

 • Enkeltskall-konstruksjon i glassfiberarmert polyesterlaminat med innstøpte forsterkninger av skum, tre eller plast.
 • Tre, finer eller bord på bjelker.

C.4      Dørk

Dørken kan bygges i følgende materialer og konstruksjonsprinsipper:

 • Enkeltskall-konstruksjon i glassfiberarmert polyesterlaminat med innstøpte forsterkninger av skum, tre eller plast.
 • Sandwich-konstruksjon med PVC celleplastkjerne og glassfiberarmert polyesterlaminat
 • Tre, finer eller bord på bunnstokker

C.5      Ror

Roret kan lages av glassfiberarmert polyesterlaminat eller tre.  Maks lengde rorstamme under skroget er 38,5 cm, største tillate lengde svingbart rorblad er 44,0 cm målt fra forkant av tuppen på rorstammen. Roret skal være avrundet i formen og se ut som en stor D.

C.6      Påbudt sikkerhetsutstyr

 • Godkjent Flyteplagg til alle ombord.
 • En pøs eller bøtte, min. 10 liter
 • En dregg, minst 6 kg, med minst 25 m tau, med min. 6 mm tykkelse.
 • Padleåre
 • Slepetau = dreggtau
 • Tiljer eller dørkplater for å dekke hulrom/ åpninger i dørken

C.7      Utstyr

(a)   Fritt valg av produkt og fabrikat.

 • Cunningham blokker, føringer og klyper /kryssholt for fokk og storseil
 • Fin haling for fokk og storseilsfall
 • Løygang – montert i alle høyder
 • ”Barney post” / pidestall for storseilskjøte og andre halinger & spinnfall hvis ønskelig
 • Feste/cleat for spinnakerfall – fri plassering
 • Ristropper ok, men ”gakk-gakk føtter” med permanent feste er ikke lov
 • Rorkult forlenger
 • Holdere for lagring av padleåre, spinnakerbom, seilsekker og annet.
 • Inspeksjonsluker til dobbeltbunn, skott og flytetanker
 • Festeanordninger for cockpit-trekk og/eller bomtelt
 • Bakkstag/hekkbardun kan være i alle materiell med valgfritt antall utvekslinger.
 • Kompass, både digitalt og analogt tillates.
 • Instrumenter som mottar GPS-signaler (f. eks. for bearbeidelse for start eller VMG assistanse) tillates ikke brukt.

(b)   Følgende påbudte deler kan bli byttet med fritt valgt produkt og fabrikat, forutsatt at delen blir like sterk og har tilfredsstillende funksjon:

 • Mastefot – det tillates å sette inn stiv konstruksjon mellom mastefoten og bunn av båten.
 • Røstjern / vantfeste / forstags feste med forsterkninger
 • Bøyle for stag
 • Bøyle for hekkbardun
 • Rorkultbeslag og rorkult.
 • Dørker

C.8       Alle killinger som skal seile regatta skal ha bunnstoff

C.9       Båter kan ikke løftes på land eller tørrseiles i løpet av regatta, hvor mindre de har fått tillatelse fra arrangør for å utbedre skader

C.10     Vedlikehold og forsterkning av skrog tillates med følgende begrensinger:

 • Båten skal ha et skott fremme og akter i original plassering
 • Båten har et halv ring spant ved mastefoten, her er det tillat med vertikal forsterkning
 • Det tillates vertikal støtte mellom skrog og dekk, denne får dog ikke være lengre 30 cm i lengde retning
 • Det tillatt å fjerne trelister og bølgebryter av tre hvis ønskelig (gjelder spesielt båter med bygge nr før 350)
 • Det er IKKE tillat å lage hevet dobbelbunn og selvlensere
 • Ved støping av ny dørk skal de opprinelige rektangulære brønnene opprettholdes som på standard plast killinger.
 • Fastmonterte pumper (elektrisk eller manuell) er ikke tillatt
 • Det er valgfritt å benytte polyester, lamineringsepoxy  eller materialer med tilsvarende styrke til reparasjoner av skrog, kjøl og ror.
 • Skrog, kjøl og ror kan belegges med epoxy / polyester eller tilsvarende materiale på utsiden og evt på innsiden for å hindre vanninntrengning.

Del D. Rigg, mast, bom, spinnaker bom og spristake

D.1      Mast.

 • Masten skal være av tre eller aluminium, ikke permanent bøyd.
 • Fritt valg av fabrikat, men profilen skal være std killing modell med tilnærmet ellipse form og minimum 90 mm x 60 mm.
 • Aluminiumsmast skal ha samme tverrsnitt i hele lengden.
 • Mast og bom til finerbåten skal være av sammenlimt gran, med hulkil for storseil, Diamantsaling på tremast tillates men kun på en side for å rette opp en ellers skjev mast.
 • Tremasten kan være smalnende mot toppen og ha strut.
 • En mekanisk vindviser og brakett for kompass tillates.
 • Masten skal stå på dekk i senterlinjen
 • Masten skal ha permanent spor for storseilets mastelik.
 • Målering / målemerke med min. 10 mm bredde og god kontrast til masten, skal være permanent festet på følgende steder:
 1. Høyde fra dekk målt ved siden av mastefoten til overkant nedre målemerke (ved bommen) maks 75 cm for killinger med trekarmer og 71 cm for killinger med glassfiber oppbygning og bølgebryter også omtalt som plast killinger.
 2. P-Mål: Høyde fra overkant nedre målemerke til underkant øvre målemerke max. 500 cm
 3. Høyde fra overkant nedre målemerke (ved bom) til vantets skjæringspunkt med masten max. 380 cm, toleranse +- 5 cm.
 4. Avstand fra overkant nedre målemerke (ved bom) til spinnakerfallets skjæringspunkt med masten 421 cm, toleranse +- 5 cm NB – se regel D.2
 5. Avstand fra overkant nedre målemerke (ved bom) til forstaget skjæringspunkt med masten max. 396 cm, toleranse +- 5 cm

Følgende påbudte utstyr kan bli byttet med fritt valgt produkt og fabrikat, forutsatt at utstyret er like sterkt og har tilfredsstillende funksjon:

 1. Mastefot
 2. Feste for bom
 3. Bøyle for spinnakerbom
 4. Trinser for løpende rigg.

Iht. til gamle trimmingsguider har det vært akseptert at masten får horisontale snitt i mastesporet til storseilet for å gi masten en mulighet til å bøye seg. Antall snitt er ikke begrenset.

D.2      Fester og beslag

Følgende beslag og utstyr kan monteres etter følgende regel:

 1. Trinse for spinnakerfall – fri type men trinsen eller annet beslag skal stå montert slik at spinnakeren ikke kan heises høyere enn 25 cm over skjæringspunktet mellom fokkestag og mast.
 2. Bøyle for spinnakerbom, avstand fra forkant mast til ytterkant bøyle max. 60 mm. Antall bøyler for spinnakerbom fester og deres plassering er fritt

D.3      Bom

 • Bommen skal være av tre eller aluminium.
 • Bommen skal ha samme tverrsnitt i hele sin lengde.
 • Et målemerke med min. 10 mm bredde og i god kontrast til bommen, skal være permanent festet max. 200 cm fra akterkant mast.
 • Dimensjon: Total lengde med beslag er fri

D.4      Spinnakerbom & spristake

Materialet i spinnakerbommen eller spristake er valgfritt mellom aluminium eller tre.

Dimensjon:      Tverrsnittet er valgfritt.
Lengde mellom sine ytterpunkter på beslag maks. 160 cm.

D.5       Stående rigg.

 • Materialer:
  Stående rigg skal være av rustfritt stål.
  Konstruksjon:
  (a) Stag,  tvunnet wire
  (b) Vant, tvunnet wire
  (c) Hekkbardun – fritt materiell
 • Fester:
  Strekkfisker for stag og vant skal være dimensjonert for 3mm wire eller større.
  Dimensjoner:
  Stag diameter                     3 mm eller større
  Vant diameter                    3 mm eller større
  Hekkbardun diameter         3 mm eller større

Mastens plassering i lengderetningen er fri, likeledes fokkestagets feste i dekket, men avstanden mellom forkant av masten til fokkestagets skjæringspunkt i dekk skal være mellom 120 og 125 cm.

.Del E. Seil

 E.1.      Generelt

Seilene skal fremstilles og måles overensstemmende med ISAF’s måleinstruksjoner, med mindre noe annet er angitt, laget av syntetisk vevet materiale. Målers stempel eller klebemerke skal være lesbare i alle seil.  Seilmakermerke kan vises.
Lus og ”telltales” er tillatt i alle seil

E.2.      Begrensninger.

Bare ett storseil, en fokk og to spinnakere kan brukes under regatta som går over flere seilaser, om ikke regattastyret tillater skifte av seil som er blitt ødelagt under regattaen.

E.3       Storseil.

E.3.1    Klassemerke
Klassemerket, et killing hode, skal utformes som vist på tegning A9, med lengde høyde ca. 300 mm og plasseres med nesen mot masteliket, fargen skal være rød.

E.3.2.   Nasjonal bokstav N eller NOR for Norge osv, og sifre med 30cm høyde. Tallene skal være i god kontrast til seilet.

E.3.3    Seilet skal ikke heises over underkant av øvre målemerke/ring og ikke under overkant av nedre målemerke/ring. Masteliket skal heises i mastesporet. Seilet kan være løsfotet, men skal ikke trekkes forbi målemerket på bommen.

E.3.4.   Mål.

De maksimalt tillatte mål på storseilet er:

 • Akterlik                                                     5400 mm
 • Bredde ved ½ høyde                                   1380 mm
 • Bredde ved ¾ høyde                                   850 mm
 • Toppbredde                                                            120 mm
 • Øvre spile                                                  400×40 mm
 • Midtre og nedre spile                                  500×40 mm
 • 3 spileposer skal dele akterliket i 4 like deler, +/- 100 mm, målt fra senter av hver spilepose.
 • To cunningham-maljer i masteliket er tillatt.
 • Vindu(er) er tillatt med valgfri plassering
 • Dukvekten skal være min. 180 gr/m2

E.4       Fokk.

Mål. – De maksimalt tillatte mål på fokken er:

 • Forlik                                                          4350 mm
 • Akterlik                                                      4250 mm
 • Underlik                                                      1770 mm
 • Fra topp forlik til senter underlik                4330 mm
 • Øvre spile                                                    250×40 mm
 • Nedre spile                                                  250×40 mm
 • De 2 spileposene deler akterliket i 3 like deler +/- 100 mm, målt fra senter av hver spilepose.
 • Akterliket og underliket skal ha jevne buer.
 • Vindu(er) er tillat med valgfri plassering
 • Dukvekten skal være min. 180 gr/m2

E.5       Spinnaker.

 E.5.1.   Nasjonal bokstav N eller NOR for Norge osv, og sifre med 30cm høyde. Tallene skal være i god kontrast til seilet.

 E.5.2.   Mål.- De maksimalt tillatte mål på spinnakeren er:

 • Hver av sidelikene (SL)                                           4000 mm
 • Halve underliket (SF)                                               1400 mm
 • Største brede spinnaker (SMW)                               3350 mm
 • Footmedian                                                             4250 mm
 • Dukvekten  min. 38 g/m2.

 Tegning A9:

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *